A1 Baltezers

Projekts:  Autoceļa A1 Rīga – Igaunijas robeža km 0.0 – 6.5 rekonstrukcijas būvprojekts

Gads: 2001.