A2 SATIKSMES PĀRVADI

Projekts: Valsts galvenā autoceļa A2 Rīga – Sigulda – Igaunijas robeža(Veclaicene) (abas brauktuves) posma km 15,40 – 25,50 segas rekonstrukcijas būvdarbi. Tiltu būvuzraudzība.

Gads: 2015.