AUSTRUMU MAĢISTRĀLES/GAUJAS IELAS KRUSTOJUMS

Projekts: Austrumu maģistrāles krustojuma ar Gaujas ielu (esošā satiksmes pārvada Vairoga ielā turpinājuma) būvniecības” būvuzraudzību.

Gads: 2014.