JUGLAS/BIĶERNIEKU IELU KRUSTOJUMS

Projekts: Juglas ielas un Biķernieku krustojuma rekonstrukcija, Rīgā.

Gads: 2017