ĶEKAVAS APEJA

Projekts: Valsts galvenā autoceļa A7 maršruta Via Baltica posma km 7.9 – 25.0 priekšizpēte (Ķekavas apeja).

Gads: 2004. – 2005.