LAUKUMS, LATVIJAS FINIERIS

Projekts: Stāvvietu izvietojums un satiksmes organizācija AS “Latvijas Finieris” teritorijā.

Gads: 2013.