5. PERONS STARPTAUTISKAJĀ LIDOSTĀ “RĪGA”

Projekts:  5. perona būvniecība

Gads:  2018.-2020.

Betona segums:  36840 m2

Asfaltbetona segums:  14600 m2

Izbūvētais aprīkojums:  Izbūvēti gandrīz 16 km ELT kabeļi, jauna transformatoru apakšstacija, 5 gab. gaisa kuģu servisa akas (GPU), 5 gab. A-VDGS iekārtas, 3 gab. apgaismojuma masti, 120 gab. segumā iebūvētas MC ugunis. Izbūvēti 2 km EST kabeļi un 1 km optiskie kabeļi, uzstādītas 13 gab. augstas izšķirtspējas video novērošanas kameras. Izbūvēts ūdensvads 1.7 km garumā un 6 ugunsdzēsības hidranti. Izbūvēts GRP lietus kanalizācijas tīkls 1.5 km garumā ar 2 attīrīšanas iekārtu komplektiem, kā arī izbūvēta dzelzsbetona/polimērbetona F900 slodzes klases tekne 457 m garumā.