LAUKUMS, CĒSIS

Projekts: Automašīnu stāvlaukums Uzvaras bulvārī 22, Cēsīs, Cēsu novadā un Raiņa ielas posma jaunbūve, un Noliktavas ielas, Dzintara ielas,
un Uzvaras bulvāra krustojuma rekonstrukcija Cēsīs, Cēsu novadā

Gads: 2014.