RIX BIZNESA PARKS

Projekts: Lietusūdens atvades izbūve no biznesa parka teritorijas apkārt skrejceļa Ziemeļu galam būvuzraudzība.

Gads: 2014.